Skip to content

SMKN Senduro Berbagi Zakat Fitrah

Pembagian zakat fitrah pada tahun ini dikelola oleh kakak-kakak OSIS dan Remush Al-Ikhlash. Meskipun panas dan dalam keadaan berpuasa, tidak mengurangi semangat dari kakak-kakak amil zakat ini. Semoga zakat yang terkumpul dapat diberikan pada yang berhak menerima zakat serta bermanfaat.

Terimakasih atas kerjasama yang luar biasa antara OSIS dan Remush Al-Ikhlash serta bapak ibu guru dan staff yang terlibat pada kepanitiaan zakat fitrah SMK Negeri Senduro. Semoga kerja kerasnya dibalas dengan amalan yang berlimpah oleh Allah SWT. Amin.